OK
eslamitrading.com

نام و شرح کالا: دستگاه واتر جت دندان جهت تمیز کردن دندان ها با فشار آب

نظر گمرک اجرایی مربوط 85098090
نظر دفتر تعرفه گمرک ایران 85098090
رأی کمیسون رسیدگی به اختلاف گمرکی
رأی کمیسیون تجدید نظر
ملاحظات با توجه به یادداشت های توضیحی ردیف 8509 و نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و طبق جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1398

توجهاعلام نظر دفتر تعرفه ارسالی طی نامه بازگشتی به گمرک اجرایی مربوطه به نظر رسمی مرجع مذکور بوده و لازم الاجراست، با این وجود اعلام نظرهای ارسالی به صورت هفتگی به گمرکات اجرایی جهت اشنایی گمرکات با نظرهای صادره و اتخاذ رویه یکسان در خصوص پرونده های اختلافی و نیز ایجاد یک بانک اطلاعاتی غنی در این خصوص میباشد که صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد. بدهی است بخشنامه های صادره از سوی دفتر تعرفه ارسالی به گمرکات با عنوان (بخشنامه) از این امر مستثنی بوده و توسط گمرکات اجرایی لازم الاجرا میباشد.

مقرر گردیده است در اعلام نظرهای صادره در خصوص پرونده های اختلافی به آراء صادره از سوی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر نیز اشاره شود، مع الوصف باید به این اصل مهم توجه داشت مطابق مفاد ماده 149 قانون امور گمرکی" آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران میتوانند به اخرین اراء کمیسیون ها که اراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع ،مشروط بر انکه این گونه اراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار بگیرد استناد نمایند".