OK
eslamitrading.com

نام و شرح کالا: پنکه پایه دار بهمراه پاشنده آب جهت مرطوب نمودن هوای محیط با قدرت 350 وات

نظر گمرک اجرایی مربوط 84158400
نظر دفتر تعرفه گمرک ایران 85145920
رأی کمیسون رسیدگی به اختلاف گمرکی
رأی کمیسیون تجدید نظر
ملاحظات با توجه به یادداشت های توضیحی ردیف 8414 و با رعایت یادداشت 3 قسمت شانزدهم و طبق جدول منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 99

توجه اعلام نظر دفتر تعرفه ارسالی طی نامه بازگشتی به گمرک اجرایی مربوطه نظر رسمی مرجع مذکور بوده و لازم الاجراست با این وجود اعلام نظر های ارسالی به صورت هفتگی به گمرکات اجرایی جهت آشنایی گمرکات با نظر های صادره و اتخاذ رویه یکسان در خصوص پرونده‌های اختلافی و نیز ایجاد یک بانک اطلاعاتی غنی در این خصوص می باشد که صرفاً جنبه اطلاع رسانی دارد و بدیهی است بخشنامه های صادره از سوی دفتر تعرفه ارسالی به گمرکات با عنوان بخشنامه از این امر مستثنی نبوده و توسط گمرکات اجرایی لازم الاجرا می باشد

مقرر گردیده است در اعلام نظرهای صادره در خصوص پرونده‌های اختلافی به آراء صادره از سوی کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر نیز اشاره شود معلول است باید به این اصل مهم توجه داشت مطابق مفاد ماده ۱۴۹ قانون امور گمرکی کمیسیون‌ها که آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع مشروب در آن که این گونه ها را وارد پذیرش صاحب کالایی قرار گیرد استثنا نمایند