OK
eslamitrading.com

نام و شرح کالا: لامپ LED بدون حباب

نظر گمرک اجرایی مربوط 85395000
نظر دفتر تعرفه گمرک ایران 85395000
رأی کمیسون رسیدگی به اختلاف گمرکی
رأی کمیسیون تجدید نظر
ملاحظات در اجرای قاعده 2 الف و طبق جدول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات سال 99

توجه : اعلام نظر دفتر تعرفه ارسالی طی نامه بازگشتی به گمرک اجرایی مربوطه به نظر رسمی مرجع مذکور بوده و لازم الاجراست، با این وجود اعلام نظرهای ارسالی به صورت هفتگی به گمرکات اجرایی جهت اشنایی گمرکات با نظرهای صادره و اتخاذ رویه یکسان در خصوص پرونده های اختلافی و نیز ایجاد یک بانک اطلاعاتی غنی در این خصوص میباشد که صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد. بدهی است بخشنامه های صادره از سوی دفتر تعرفه ارسالی به گمرکات با عنوان (بخشنامه) از این امر مستثنی بوده و توسط گمرکات اجرایی لازم الاجرا میباشد.

مقرر گردیده است در اعلام نظرهای صادره در خصوص پرونده های اختلافی به آراء صادره از سوی کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر نیز اشاره شود، مع الوصف باید به این اصل مهم توجه داشت مطابق مفاد ماده 149 قانون امور گمرکی" آراء کمیسیون ها در مورد پرونده های مشابه قابل تعمیم نیست ولی واحدهای ستادی گمرک ایران میتوانند به اخرین اراء کمیسیون ها که اراء کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع ،مشروط بر انکه این گونه اراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار بگیرد استناد نمایند".